Odakle dolazi energija koju trebamo?

Svi dobro znamo da ljudsko tijelo treba energiju kako bi funkcioniralo, odakle dolazi ta energija? Ultimativno dolazi iz hrane koju konzumiramo…Međutim, mi ne možemo direktno koristiti energiju iz hrane, ona mora biti pretvorena u ATP (forma kemijske energije koja se može odmah koristiti za stanične funkcije).U tijelu se nalazi minimalna količina ATP-a unutar mišića, većina […]

Pretreniranost

Pretreniranost je rezultat preopterećenja tjelesnih kapaciteta u nastojanju da se poboljašaju performanse (snaga, kondicija, izdržljivost…). Tijekom razdoblja intenzivnog treninga ljudi mogu doživjeti pretreniranost – tada će vaš napredak stati ili krenuti silaznom putanjom! Neki od znakova pretreniranosti su: pad tjelesnih performansi s nastavkom treninga, promjena apetita, gubitak težine, problemi sa spavanjem, gubitak motivacije i koncentracije… […]

Mišićna izdržljivost i snaga

Mišićna kondicija obuhvaća mišićnu snagu i izdržljivost! Mišićna izdržljivost je sposobnost proizvodnje mišićne sile kroz duži vremenski period, dok je mišićna snaga sposobnost generiranja sile u jedinici vremena! Obje su ključne komponente povezane sa zdravljem i imaju pozitivan utjecaj na naše tijelo! Bogatstvo mišićne kondicije leži u benefitima koje se odražavaju na naš mišićno-koštani sustav! […]

Ljudsko tijelo

Ljudsko tijelo je stvoreno da se kreće i adaptira na opterećenja koja mu se postavljaju! Smanjena razina aktivnosti i sklonost prema lošoj posturi i mišićnoj ravnoteži mijenja normalne fiziološke funkcije unutar neuromuskularnog sustava, posljedica toga je: velika kompezacije tokom vježbanja, način na koji ljudi obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti što se ultimativno odrazi na Vaš kinetički […]